Afspraak maken?

Maak een afspraak

Raadpleging in de praktijk te Koningshooikt gebeurt enkel na afspraak. Er is geen vrije raadpleging.

Indien u een afspraak wenst te maken bij Dr Wuyts voor een routine onderzoek of een niet-dringende consultatie, kan u dit zelf online vastleggen:

Zo u een dringend probleem heeft of een spoedconsultatie vereist is, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met het secretariaat via het nummer 03/480 48 84 om een afspraak in te plannen.

Bent u zwanger? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het secretariaat zodat uw eerste afspraken correct kunnen ingepland worden.

Consultaties in de praktijk in Koningshooikt zijn mogelijk op volgende momenten:

  • Maandag: 10-12 uur en 13-18 uur
  • Dinsdag: 10-13 uur en 14-16 uur (om de 3 weken)
  • Vrijdag: 10-12 en 13-17 uur

Uw uur van afspraak is een richtuur. Wij doen onze uiterste best om ons aan deze uren te houden.

Soms kunnen medische urgenties of bevallingen gedurende de dag  het schema wat vertragen. Wij trachten u hiervan steeds tijdig op de hoogte te brengen.

De secretaresse zal indien nodig contact opnemen om de afspraak te verlaten of te verplaatsen.

Dr Wuyts heeft consultatie in Somedi (Heist o/d Berg) op dinsdagnamiddag.
Voor afspraak contacteer Somedi op het nummer 015/25 89 11.

Op donderdagnamiddag is er raadpleging in de polikliniek in het H.-Hartziekenhuis te Lier.
De colposcopieraadpleging vindt eveneens plaats op donderdagnamiddag in het H.-Hartziekenhuis te Lier.

U kan hier een afspraak maken op de polikliniek online of op het nummer 03/491 23 88.

Algemeen

Zwangerschapswens?

Je baby een zo goed mogelijke start geven, begint reeds voor de zwangerschap. Wanneer je wil stoppen met contraceptie of je wil zwanger worden, kan je best vooraf langsgaan bij je huisarts of gynaecoloog voor een preconceptioneel (voor de bevruchting) consult. Op deze manier kan je jezelf het best voorbereiden op een zwangerschap.

Je levensstijl aanpassen vooraf is zeker al belangrijk. We adviseren om reeds 3 maanden voor de zwangerschap te starten met Foliumzuur 0,4 mg. Dit tot en met de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Vaak wordt een bloedname voor de zwangerschap uitgevoerd. Heb je voldoende vitaminereserve? Staan je vaccinaties op punt? We counselen je ook omtrent antistoffen tegen infecties die mogelijks gevaarlijk zijn in de zwangerschap zoals bv. CMV, Toxoplasmose…

Voor informatie ivm voeding tijdens de zwangerschap verwijzen wij ook graag naar www.bevalleninlier.be.

Neem je medicatie? Het is absoluut belangrijk om reeds voor de conceptie deze medicatie te bespreken met je huisarts of gynaecoloog. Vaak dient medicatie aangepast of gestopt worden voor of tijdens de zwangerschap.

Meer informatie kan je terugvinden op de website www.gezondzwangerworden.be.

Bent u zwanger?

Wij zien u graag voor een 1ste echografische controle vanaf week 7 van de zwangerschap (= 7 weken na de 1ste dag van de laatste menstruatie). Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat om deze controle te plannen.
Bij bloedverlies of uitgesproken pijnklachten kan de afspraak vroeger gepland worden.
De verdere zwangerschapscontroles worden samen met u georganiseerd op de praktijk.
Gelieve steeds uw moederboekje mee te brengen.

Gynaecologische controle?

Voor routinecontroles of niet-dringende consultaties kan u makkelijk zelf online een afspraak inplannen (binnenkort beschikbaar).

Urgentie – Dringende consultatie of doorverwijzing?

Voor urgenties, dringende problemen gelieve ons telefonisch te contacteren.
Wij trachten u dan zo snel mogelijk verder te helpen.

Indien u ons niet kan bereiken, kan u een mail te sturen op secretariaat@drwuyts.be.
Wij behandelen uw mail zo spoedig mogelijk.

Medisch advies geven via e-mail is niet toegelaten door de orde van geneesheren. We zullen medische vragen dan ook niet beantwoorden per mail.

Indien u zwanger bent en een dringend probleem heeft, kan u steeds contact opnemen met de verloskamer van het H.-Hartziekenhuis te Lier op het nummer 03/491 22 75.
Het medisch team staat hier 24u/7d voor u klaar om u verder te helpen.